Kalkulacja

Kalkulacja

Pracownicy firmy Dyson projektują urządzenia, które działają prawidłowo. Aby pomóc klientom w zrozumieniu zasad ich działania stosujemy politykę przejrzystości deklaracji.

Niestety, niektórzy z naszych konkurentów nie stosują się do tych zasad. W ich przypadku często można spotkać się z niejasnymi deklaracjami, które mogą być mylące.

Objaśnienie metod naszych kalkulacji znajduje się poniżej. Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc pod numer +48 22 73 83 481.

Oszczędność kosztów

Firma Dyson korzysta w swoich obliczeniach z następujących wartości.

Liczba papierowych ręczników zużywanych jednorazowo = 2 sztuki

Jest to wartość przyjęta na podstawie naszych własnych badań. Wiemy, że często używa się więcej niż 2 papierowych ręczników do wytarcia rąk, chcemy jednak zachować jak największą ostrożność w szacowaniu kosztów.

Koszt papierowego ręcznika = 0,01 euro.

Jest to wartość ustalona na podstawie naszych własnych badań. Uwzględniliśmy ceny papierowych ręczników z pięciu miejsc, w których są one najczęściej nabywane i obliczyliśmy średni koszt dla całego regionu.

Dzienne zużycie w łazience = 200 sztuk.

Jest to wartość ustalona na podstawie naszych własnych badań dotyczących zużycia ręczników w łazience
średniej wielkości. W przypadku mniejszych toalet, w których ruch jest mało natężony, zastosowaliśmy wartość 100, a w odniesieniu do intensywnie uczęszczanych toalet, znajdujących się np. na stacjach obsługi lub lotniskach, zastosowaliśmy wartość 400.

Liczba dni użytkowania łazienki = 365 dni.

Zakładamy, że łazienki są użytkowane przez cały rok.

Koszt zużycia energii elektrycznej na kWh = 0,1 euro.

Jest to wartość ustalona na podstawie naszych własnych badań. Zebraliśmy koszty zużycia energii elektrycznej z 5 miejsc i obliczyliśmy średni koszt dla całego regionu.

Moc w watach = określona przez producenta.

Moc w trybie gotowości = określona przez producenta lub w oparciu o testy firmy Dyson.

Czas suszenia jest określony na podstawie protokołu P335 (NSF P335) międzynarodowej organizacji National Sanitation Foundation zajmującej się certyfikacją produktów i nadzorowaniem ich jakości. Uwaga: Większość producentów suszarek do rąk nie przestrzega protokołu NSF P335, dlatego podane przez nich wartości czasu suszenia mogą być niewłaściwe. NSF to niezależny, specjalistyczny organ zajmujący się kwestiami higieny. Aby uzyskać dokładne wartości czasu suszenia, należy nalegać na uzyskanie wyników testu P335 NSF.

Obliczanie kosztów zużycia papierowych ręczników

Roczny koszt zużycia papierowych ręczników jest szacowany w następujący sposób =

średnia liczba ręczników papierowych zużytych do wysuszenia rąk x średni koszt ręczników papierowych x szacowana liczba użyć ręczników dziennie x szacowana liczba dni użytkowania łazienki.

Obliczanie kosztów eksploatacji suszarek do rąk firmy Dyson Airblade™ i produktów konkurencyjnych

Kalkulacja tej wartości przebiega w 2 etapach.

Etap 1: Koszty eksploatacji podczas użytkowania (bez trybu gotowości)

czas suszenia rąk w suszarce (w godzinach) x moc znamionowa suszarki (w kW) x szacowana liczba użyć suszarki dziennie x szacowana liczba dni użytkowania łazienki x koszt zużycia energii elektrycznej (w kW).

Etap 2: Koszty eksploatacji podczas użytkowania (wraz z trybem gotowości)

Wynik obliczeń z etapu 1 +

[(koszt zużycia energii elektrycznej w kWh x liczba godzin w roku) — (szacowana liczba użycia suszarki dziennie (100/200/400) x czas suszenia rąk w suszarce  w godzinach)] x pobór mocy w trybie gotowości (w kW).

= roczny koszt eksploatacji

;