Gdzie znaleźć numer seryjny:

 • Znajdź unikatowy numer seryjny Twojego urządzenia. Znajduje się na naklejce na urządzeniu lub na formularzu rejestracyjnym w pudełku.

  Odkurzacze bezprzewodowe i ręczne

  • Za pojemnikiem na zanieczyszczenia lub filtrem.
  • Fans
  • Na spodzie pakietu bateriiFans

  Odkurzacze pionowe

  • Z tyłu za rurą, na spodzie między kółkami lub za pojemnikiem na zanieczyszczenia.
  Fans
  • Na spodzie twojego urządzenia

   Fans
  • Pod uchwytem różdżki

  Fans

  Odkurzacze cylindryczne

  • Na spodzie między kółkami lub za pojemnikiem na zanieczyszczenia.
  Fans
  • Na spodzie twojego urządzenia

   Fans